www.ymoya.nl

Voel je goed ~ Straal het uit ~ Presenteer jezelf

Keltisch Zout

Het Witte Goud der Aarde

Tijdens de afrondende fase van mijn studie voor allround Sensi-therapeut, liep ik tegen informatie aan over het gebruik, en dan vooral de resultaten van het gebruik, van zouten en zeezouten. Met name het in Bretagne gewonnen pure keltische zeezout intrigeerde mij dusdanig dat ik dat verder ben gaan onderzoeken. Geïnteresseerd als ik ben in het menselijk lichaam en het functioneren daarvan, ben ik uiteindelijk tot dit verslag gekomen.

Hierbij ook gebruikmakend van informatie van diverse collegae onderzoekers.

(mijn dank daar voor)

Ik ben tot heel bijzondere, maar zeer zeker ook heel verhelderende inzichten gekomen.

Inzichten, waardoor ik uiteindelijk zelf ook na enige tijd overstag ben gegaan door het “witgouden” Keltische Zeezout te gaan gebruiken. De resultaten zijn er ook naar. Ik begon me fitter te voelen, sliep ook beter, kon mij steeds beter concentreren en merkte ook dat niet alleen de conditie van mijn huid verbeterde, maar ook de celdeling en genezingsproces van wondjes en huidirritaties sneller en soepeler verliep. Derhalve wil ik eigenlijk bij iedereen er op aandringen, dat...wanneer u uw eigen lichaam en organisme liefheeft, toch maar eens goed er over na moet gaan denken om de overstap te wagen, om dit pure en zuivere(nde) natuurproduct te gaan gebruiken. Het voegt iets verrijkends toe aan uw leven, in plaats van het feit dat je dagelijks iets van je gezondheid aan het te inleveren bent.

En hoe makkelijk kan het zijn: Dagelijkse 2 theelepeltjes van de sole in een glas water, of desnoods in een 2 uitgeperste sinaasappels.


Het bijzondere van zout

Toen aan het begin van de 20ste eeuw voor het eerst voedsel vanuit Amerika naar Afrika werd geëxporteerd, merkte Dr. Albert Schweitzer op dat dit voedsel iets nieuws met zich mee had gebracht. Iets wat voor de komst van het Amerikaanse voedsel, beslist niet in dit land aanwezig was. Het voedsel was bewerkt en geraffineerd maar droeg tevens iets met zich mee dat een heel verwoestende eigenschap heeft: namelijk Kanker.

Dr. Schweitzer schreef in die tijd in zijn dagboek, dat deze verschijning van kanker een belangrijke oorzaak kende.

Hij schreef: “het ligt aan het zout”. Dat zout wat toen in Afrika geïmporteerd werd, was geraffineerd, op hoge temperatuur verhit en ontdaan van de meeste mineralen en belangrijke voedingswaarde die het menselijke organisme nodig heeft om in goede conditie te blijven.

In de Verenigde Staten werden op dat moment wel pesticiden gebruikt, maar niet zoals vandaag de dag het geval is.

De geraffineerde voeding was toen nog niet zo destructief als het nu is. De smaak- en kleurstoffen, waar inmiddels een grote hoeveelheid van de wereldbevolking sterk en zelfs allergisch op kan reageren, waren ook nog niet zo overheersend.


Natuurlijk of onnatuurlijk zout? Wat voor verschil zit daar nu in?

De meeste Westerse mensen houden ervan dat hun zout puur, schoon en helder is. Waarmee eigenlijk wordt bedoeld dat het wit moet zijn, dat er geen vocht in mag zitten en dat het een perfecte korrel moet zijn.

Echter... zo wordt het natuurlijke zout niet gewonnen...het natuurlijke zout wordt op onnatuurlijke wijze geraffineerd en zelfs voorzien van toevoegingen (jodium) om de “gezondheid” van de mens te dienen.

Uit diepgaande onderzoeken en cijfers is gebleken dat de zoutfabrikanten hun grootste winst niet maken door de verkoop van zout. Maar juist dat het meeste van het verkochte zout doorgaat naar de chemische laboratoria en verwerkingsbedrijven. De verkoop van zout is eigenlijk een bijzaak voor zoutfabrikanten. Hun grootste winst maken ze door het zout te ontdoen van mineralen en die weer aan ons terug te verkopen via natuurvoedingswinkels en bedrijven. Deze bedrijven, die een volkomen natuurlijk voedingsproduct volledig strippen van alles wat goed is en er dan weer mineralen en vitaminen aan toevoegen. En die mineralen zijn dan weer afkomstig uit de zoutfabrieken. Om het geheel compleet te maken noemen ze dit voedsel dan ook nog eens 'verrijkt’ voedsel.

Maar ...hoe zit het nu echt?

Een aantal feiten op een rijtje:

  • Het organisme van de mens lijkt op biochemische niveau, het meest op zeewater. Inhoudelijk betekent dit, dat ons organisme met de juiste mineralen gevoed dient te worden. Anders gezegd...of we krijgen de bouwstoffen binnen die we nodig hebben om dit ‘zee milieu’ te handhaven, dan wel, we komen door een ongezond voedingspatroon de noodzakelijke mineralen en bouwstoffen te kort waardoor uiteindelijk ons organisme, ons lichaam een flink aantal tekorten en daardoor mankementen zal beginnen te vertonen.
  • Bij een experiment kregen agressieve gevangenen puur, ongeraffineerd zeezout in hun dieet en hun gedrag verbeterde binnen enkele weken.
  • Zout is nodig om voedsel te kunnen verteren.
  • Het Sodiumgehalte van Keltisch Zeezout doet iets anders in je lichaam dan het Sodium van gewoon keukenzout.
  • Mensen die een hekel hebben aan zout, of er niet tegen kunnen, realiseren zich niet dat ze eigenlijk ziek zijn. ( een psychologisch aspect)

Keltisch Zeezout Waar is het goed voor?


Behalve dan dat het goed is voor je algehele gezondheid, wordt het gebruikt om bijvoorbeeld brandwonden te genezen, huidaandoeningen (eczeem), allergieën te bestrijden, mentale ziektebeelden (depressies, bipolaire stoornis, agressief gedrag, dementie etc.), aandoeningen binnen het autistisch spectrum, maar zeer zeker ook HSP'rs te ondersteunen en helpt het tevens om een hartconditie te genezen, alhoewel dat wellicht wat ongeloofwaardig klinkt. Vooral wanneer ons verteld wordt dat we zout vooral moeten vermijden en zoutloos dan wel zoutarm met ons voedsel dienen om te gaan. Zeker wanneer we het aan ons hart hebben. Dit zou immers de bloeddruk nog maar meer verhogen. (Niets is dus minder waar, mits je het goed zout gebruikt)

Vooral bij bejaarden en instellingen waar ouderen wonen of ondergebracht worden, is het een bekend verschijnsel dat hun vergeetachtigheid vaak gepaard gaat met een zoutarm/zoutloos dieet omdat er sprake is van een verhoogde bloeddruk. Tia's en herseninfarcten zijn niet van de lucht in deze menselijke regionen. En soms een overdadige speekselvorming idemdito. Hun helderheid gaat zienderogen achteruit en het “kind(s)zijn” doet zijn intrede met rasse schreden. Ze “drogen uit” als kasplantjes door een, zeer zeker goed bedoelde, maar helaas toch verkeerde bewatering. (lees voeding)

Wanneer men jarenlang geraffineerd (voedsel) zout inneemt leidt dit daadwerkelijk tot een ernstige schade aan de nieren en kan men hier o.a. een van de oorzaken zien liggen m.b.t. de vorming van nierstenen en leidt dit tot ernstige dan wel zeer ernstige hart- en vaatziekten. De spieren maar ook organen worden doordrenkt met Sodium Chloride, botten worden broos (brozer dan ze zouden moeten zijn). Osteoporose is het gevolg.

Maar.. komt dan de vraag… Sodium is toch Sodium en dat is toch nodig?

Laten we dit even vanuit een andere invalshoek bekijken.

Als je Sodium Chloride uit zout haalt, of het nu zeezout is of zout van de Dode Zee of het zout uit de zoutmijnen, of Himalaya zout, uiteindelijk houd je dus Sodium Chloride over.

Anders beredeneert... als je geraffineerd zeezout koopt, koop je in feite Sodium Chloride.

En toch is er een verschil t.o.v. het Keltische Zout.

Het Sodium Chloride in Keltisch Zeezout verkeert in een hoge staat van geladenheid omdat het niet bewerkt is en alleen in aanraking is gekomen met de zon en de zee. Een puur natuurlijk proces dus.

Dit is al een verschil en dus Dé tegenstelling tot de Sodium Chloride die je overhoudt bij het raffineren van (zee) zout.

Heel belangrijk bovendien is het feit dat Keltisch Zeezout in evenwicht is door het Potassium (kaliumcarbonaat) en dat ontbreekt bij geraffineerd zout volledig door de bewerking van zout.

E.e.a. wil zeggen dat Keltisch Zeezout níet statisch is en juist daardoor niet opgeslagen wordt in je organen en dus ook je nieren en je hart etc. etc. niet kan schaden.

Het spoelt gewoon weg uit je lichaam, zoals dit ook behoord te zijn. Het wordt simpelweg uitgescheiden op een natuurlijk manier.

Wat dus inhoudt dat Keltisch Zeezout, in tegenstelling tot geraffineerd zeezout of gewoon keukenzout, zich niet ophoopt in het menselijk organisme en derhalve dan ook niet schadelijk is.

Reden temeer om in ieder geval eens goed na te denken over het onderhoud van je eigen lichaam en de energie en spirit die dat met zich meebrengt.


Want hoe vaak hoor je mensen niet zeggen dat ze volkomen gezond waren totdat ze hoorden dat ze leden aan een vorm van kanker.

Vreemd misschien, maar binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is dit ONMOGELIJK.

In de westerse Geneeskunde begint deze nare ziekte met symptomen.

Echter... hét symptoom van kanker IS kanker. Nu kunnen we op diverse manieren onderzoeken of dat gezwel in je lijf daadwerkelijk kanker is.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) wordt er getest op een energetische disbalans. En dit kan al waargenomen worden voordat er überhaupt fysieke symptomen van kanker zijn.

Binnen de TCG is één van de voorboden van deze ziekte een afkeer van zout....en dat geeft te denken! Want elk fysieke aandoening heeft weer een psychologische oorsprong, don't forget!

Dr. Jacques de Lange, Ph.D, schreef in zijn boek “Seasalt's Hidden Powers”, dat het nuttigen van het op een natuurlijke wijze door de zon geconserveerd zeezout, het verschil kan betekenen tussen leven en dood, gezondheid en ziekte, sociale omgang en globale paniek.

De in dit zout zittende elementen zijn van levensbelang voor het menselijk lichaam.

Het met de hand gewonnen Keltische Zeezout helpt het leven ondersteunen, neutraliseert en elimineert gifstoffen en verwoestende bacteriën en versterkt daarmee dan ook de functies van al onze organen.

In de theorie van het zure- en alkalische evenwicht van ons organisme, worden chronische ziekten, zoals kanker ook is, veroorzaakt door de verzuring van het bloed, de lymfeklieren en het celvormige weefsel.

Juist het pure zeezout is dus een van de meest basale en benodigde elementen om dit probleem te kunnen corrigeren.

Bijzonder is te noemen dat een “sole”* gemaakt van Keltisch Zeezout, overeenkomt met het lichaamseigen bloedplasma van de mens.

Hoe simpel kan het dan zijn, zou je zeggen.

Echter hoe worden wij mensen ervan doordrongen om onze eigen biotoopje op orde te houden.

Want hoe je ook wendt of keert, feit is dat de biologen van vandaag de dag zich nog het meest zorgen baren over het gegeven, dat we getuige kunnen zijn van een ban op producten met een hoog Sodiumgehalte.

Op zich begrijpelijk als je ervan uitgaat dat mensen enkel “puur en zuiver” keukenzout of gewoon zeezout gebruikt in de dagelijkse voeding omdat dit nu eenmaal zo hoort én omdat het “gezond” is. Totdat uiteindelijk er vage klachten komen. En ook dán wordt er nog gewacht. Ach...'t gaat wel over. Maar wat als de vage klachten overgaan tot serieuze klachten zoals hartklachten of een hoge bloeddruk en men dan maar het advies krijgt om over te gaan op een zoutarm of zoutloosdieet. Wat dus uiteindelijk resulteert in een eigenlijke hongerdood van alle macro- en sporenelementen binnen ons eigen organisme. Biologische tekorten kunnen helaas niet aangevuld worden door het geraffineerde Sodium Chloride.


Wat zijn de effecten van Keltisch Zeezout?


De effecten van ongezuiverd, geheel natuurlijk Keltisch Zeezout zijn legio:

* Samen met in voldoende mate water drinken zorgt het zout voor

een regulering

van de hartslag en een verlaging van de bloeddruk

* Onttrekt zuur aan de lichaamscellen, met name de hersencellen

(wat o.a. Een hele gunstige werking heeft bij het autistisch spectrum

* Heeft een goede invloed op de bloedsuikerspiegel, en dat is m.n.

belangrijk voor mensen met Hypoglykemie of diabetes

* Is belangrijk voor het opnamevermogen van de darmen, m.n. de

opname van voedingsstoffen

* Reinigt de longen en stimuleert de slijmproductie (= ontgiften)

* Is een sterk natuurlijk antihistaminicum (vermindert de reacties

van het lichaam op allergieën)

* Vermindert de spierkrampen

* Vermindert de productie van speeksel. Een overdadige

speekselvorming is een teken dat er sprake is van een zout tekort !!!!

(emotionele overloop)

* Zorgt voor sterke botten, bijna 30% van het lichaamszout bevind

zich in de botten

* Reguleert het slaap-waakritme

* Helpt tegen jicht en artritis

* Verbetert seksueel functioneren en libido

* Vermindert spataderen

* Zorgt voor oplossingen van diverse psychische problemen.

(bronvermelding: The amazing Liver & gallbladder flush, Andreas Moritz)


Iets wat de natuur ons geeft en het eeuwige leven heeft...wat denk jij dat dit met jou kan doen?


Het klinkt natuurlijk geweldig goed allemaal en het lijkt te mooi om waar te zijn. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, uit experimenten die zijn gedaan door de Franse bioloog Alexis Carrel (1873-1944) kwam naar voren dat hij een kippenhart meer dan 37 jaar in leven hield door het in een zoutoplossing te leggen.

Uiteindelijk beëindigde Carrel vrijwillig het onderzoekende experiment omdat hij voldoende had aangetoond dat een onsterfelijkheid wel degelijk mogelijk is als je de cellen geeft wat ze nodig hebben, in het geval van het experiment was dat water en zoutmineralen.

Inhakend daarop, willen we nog een groter bewijs hebben dan dit?

We hoeven dus niet te degenereren als we ons lichaam datgene geven wat het nodig heeft. En in een juiste balans die wij zelf binnen ons voedingspatroon kunnen inzetten met zuivere en simpele elementen uit de natuur.


Het menselijke vruchtwater wordt niet voor niets benoemd als een verdunde oceaan en is het Franse woord voor “zee”: La Mère (de moeder).

De zee is een soort baarmoeder die door middel van, maar ook onder invloed van de maan “weeën” eb(samentrekken) en vloed (loslaten) veroorzaakt.


Dat zout als heilig betiteld wordt en met licht te maken heeft, blijkt ook uit het woord “halyt”, wat een ander woord voor zout is en wat “heilig licht”of “heel licht” betekent.

Van oudsher wordt zeezout door de Fransen “L'Or Blanc” (wit goud) genoemd. En met recht.

Want, echt zeezout bevat het volledige spectrum aan lichtenergie en de elektromagnetische informatie van alle elementen die hier op aarde zijn.

Het zijn juist deze elementen die samen met hun informatie rechtstreeks corresponderen met alle vloeistoffen in ons lichaam, waarvan ons bloed zo ongeveer de belangrijkste vloeistof is.


Door de zeemineralen te gebruiken als bemesting voor de grond, maak je gebruik van de natuurlijke mineralenbalans in zeewater en bedrijf je landbouw in volledige harmonie met de natuur.

Dat het zout der aarde ook letterlijk goed is voor de aarde blijkt uit de experimenten van de Amerikaanse KNO-arts Maynard Murray (1910-1983). Dr. Murray maakte zich oprecht zorgen om het groeiend aantal kankerpatiënten in de VS als gevolg van giftige landbouwmethodes en zinde op een manier om iets te doen aan deze veelal ongeneeslijke ziekten.

Het ziekenhuis waarin hij werkte stond dicht bij de zee en regelmatig ging hij tijdens zijn pauzes daar naar toe om inzichten te krijgen en zodoende op andere gedachte te komen.

Hij ontwikkelde de theorie, dat het de mineralenzouten zijn, welke zo in grote getale in de zee voorkomen die leiden tot een volmaakte gezondheid van alle flora en fauna in een gezonde zee-omgeving. Zonder verzwakking van cellen of celsterfte en dus ook zonder ouderdom en degeneratie. Maar niet alleen dat, ook een veel langere levensduur. Er zijn zelfs zeeschildpadden gevonden die ruim 400 jaar oud waren!!!


De zouten zijn terechtgekomen in de zee doordat ze ten gevolge van neerslag zijn weggespoeld van het land. Vanuit die logica gezien lag het hem voor de hand om in een juiste samenstelling de zeemineralen weer te hergebruiken voor bemesting op het land en zodoende op een geheel natuurlijke manier het evenwicht tussen zeewater en aarde/landbouwgrond in harmonie te krijgen.

De zee bevat immers een onuitputtelijke voorraad mineralen en door de neerslag spoelen deze weer terug in de zee.

Denk hierbij aan de levensenergie en informatie die je via zeemineralen toevoegt aan de aarde.


Niet voor niets is de titel van Murray's boek “Sea Energy Agriculture”.

Dan is het dus ook geen wonder dat de Fransen hun Keltische Zeezout “wit goud” noemen.

Eet je echter het toxische en geraffineerde tafelzout en je hebt “wit gif” wat je levensenergie uitdroogt.

Het is maar net waar je het belang van je eigen leven legt!


Het Zout der aarde

Volgens oud gebruik maakten Kelten een “Sole” van zeezout en regenwater en dronken dit dagelijks. Het gaf hun een natuurlijk afweermechanisme en sterkte hun gezondheid in de meest zuivere vorm.

Een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement, mits je het niet overdrijft.

Het recept is zo eenvoudig als eenvoudig maar kan zijn.


* RECEPT van een sole*

Vul een schone glazen pot of fles voor één derde met Keltisch zeezout, vul dit af met tweederde zuiver water en schudt met het deksel of de dop erop, enkele keren krachtig totdat het water verzadigd raakt. Het verzadigde water kan niet meer dan 26 procent zout opnemen, dus er zullen ALTIJD korrels overblijven op de bodem die niet meer oplossen.

Neem van deze “Sole”een theelepel per keer in een glas water van 250 cl en drink dat elke dag 's ochtends op een nuchtere maag en eventueel ook 's avonds voor het slapen gaan.

Op deze wijze heeft je je lichaam een zeer evenwichtig menu van 84 mineralen en sporenelementen in een vloeibare vorm die het bloed herkent en dus ook direct in zich opneemt en door transporteert naar de cellen.

Voor je cellen zijn dit deze zogeheten “elektrolyten” van het grootste belang voor het verbeteren van de elektromagnetische communicatie tussen de cellen.

De term “elektrolyt” verwijst ook naar “elektrisch licht” en opnieuw zien we daar de connectie met de cellen (fysiologie) en het licht (chemische fysica)

Een “Sole” is oneindig houdbaar wanneer je deze in de koelkast bewaart of op een koele en donker plaats, bijvoorbeeld een kelder. Datzelfde geldt ook voor het


Darmspoeling:


Neem 2 grote eetlepels Keltisch zout (met een kopje!!) op een 1 liter warm water.

En drink dit in 2 á 3 maal op. Dus dat betekent dat je 2x een halve liter drinkt of 3x iets meer dan 330 cl drinkt. Zorg daarnaast dat u ook voldoende glazen normaal of mineraal water drinkt, minimaal per uur of meer 1 glas van 200 ml.


Gevolg is dat u heel snel een aantal maal ERG dringend naar het toilet moet.

Dit komt omdat de ontlasting erg snel aandringt doordat het zout de darmen, in zijn totaliteit activeert en dus sterk reinigend optreedt >>>> “het ontslakken”.

Wat gebeurt er tijdens dit ontslakken?

De in de bochten van de darmen vastzittende ontlasting (slakken = ingedikte ontlasting) wordt door deze vrij onschuldige én eenvoudige spoeling losgeweekt en afgevoerd middels een natuurlijk proces.


De natuurlijk darmflora wordt met deze spoeling weer op een snelle manier opgang gebracht. In totaal ben je ongeveer een paar uur (3 of 4 en soms minder) belast met deze spoeling, hou daar rekening mee!!!! Want men moet erg vaak naar het toilet. Daarnaast kan de ontlasting dunner/zachter zijn dan normaal.


Kosmetisch:


Voetbad:

Een handje Keltisch zout met 2 eetlepels honing in en teiltje warm water is een weldaad voor vermoeide voeten. Het maakt de voeten en eventuele aanwezig eelt zacht. Bovendien heeft dit ook weer een reinigende werking op het organisme. (voetreflex)


Keuken:

Keltisch zout in de vijzel vermengen met verschillende tuinkruiden en dit na het koken toevoegen aan de maaltijd heeft een waardevolle en rijkere smaak aan ons voedsel.


Bij mij kunt keltisch Zout bestellen via onderstaand formulier.

Vul daarbij je volledig naam en adres is.

De prijs is € 4,80 per kg voor het groffe natte grijze zout.


Ymoya Residentie

verkooppunt van Keltisch Zeezout voor Flevoland en Omstreken


Varelseweg 23A

8077 RB Hulshorst

www.ymoya.nl

Tel. 06-17447648